Turnitin İntihal Raporu

İntihal herhangi bir alanda yapılan bilimsel verilerin veya çalışmaların kişinin kendi çalışması gibi gösterip sahiplenmesine denmektedir. İntihal bu manası ile hem etik hem de hukuki bir suçtur. Fakat yapılan çalışmalarda bilimsel verinizi, ortaya koyduğunuz tezi kuvvetlendirmek adına önceki çalışmalardan makale ya da yazılardan yararlanırken bunları aynıyla almak da intihale girmektedir. Buradaki maksat bu alıntıları sahiplenmek olmadığı için kendi çalışmanızı kuvvetlendirme adına örnek göstermeniz en doğal ve olağan iştir. Çalışmalara örnek teşkil edecek makale ya da bilimsel çalışmadaki bölümlerin aynıyla alınması intihale girmesi sebebiyle alınan kısımların kendi çalışmanıza uygun şekilde yeniden yorumlanarak yazılmasını ya da farklı bir dil kullanılması gerekmektedir.

Bilim, bir alanda somut veriler ortaya koymaya çalışan, güvenilirliği ve geçerliliği olan çalışmalardır. Bilim, kümülatif bir yapıya sahiptir. Amerika kıtasını yeniden keşfe gerek yoktur. Bilimsel alanda yapılan çalışmalar, kendisinden önceki yapılan çalışmaların üzerine yeni buluşlar, yaklaşımlar ya da ileri sürülen tezdeki yanlışlıkları ortaya koyma çalışmasıdır. Bilim çalışanlarının veri ortaya koyarken yapmış olduğu araştırmalarda özgün olmaları istenir. Bu özgünlük bilim insanının çalışmayı yapmış olduğu alana hakimiyetinin göstergesidir.

İntihal raporu, bilimsel çalışmalarda önceden ortaya atılan çalışmalar örnek gösterilerek üzerine bina edildiği için yapılan çalışmaların özgün olup olmadığına bakılmasıdır. Eserin intihal olduğu kanısının oluşmaması için bilimsel çalışmayı yapan kişilerin elde etmiş olduğu kaynakları alıntı yaptıkları yerden aynen değil, yaptıkları çalışmaya göre yorumlayıp ele alması gerekmektedir. Bunun için ise turnitin programı kullanılarak tezin benzer olup olmadığına bakılıp elde edilen benzerlik raporuna göre bilimsel literatürdeki kaynaklarla benzerliğin yüzdesi ortaya konur. Benzerlik yüzdesinin yüksek çıkması durumunda tez bilimsel çalışma özelliğini kaybetmektedir. Çalışmanın yapıldığı metnin literatür kısmının yorumlanarak benzerliğinin azaltılması gerekmektedir. Bu işleme benzerlik düşürme denilmektedir.

Benzerlik düşürme işlemi yapılırken gerek kelimeler gerekse cümle ve paragraf üzerinde değişikler yapılması gerekir. Yapılan değişikliklerin anlam kayması oluşturmayacak ve cümle bütünlüğünü bozmayacak biçimde olması gerekmektedir.