Tez Düzenleme

Tez düzenleme; farklı kurumlar için hazırlanan tezlerin  istenilen formatta sayfa düzeni, paragraf boşlukları, başlık ayarlamaları gibi biçimsel düzenlemelerin yapılması işlemine denmektedir. Her çalışma alanının ya da üniversitelerin belirlemiş oldukları bir metin formatı bulunmaktadır. Bu format metinin sayfa içerisine konuş biçiminden, verinin alınmış olduğu kaynakların, hazırlanan çalışma içindeki yazılış biçimine kadar değişiklik gösterebilmektedir.

Tezlerde ya da makalelerdeki format, yayımlanacak alanlardaki formata uygun olmaz ise basımlarda ya da çıktılarda bir düzensizlik ve estetik açıdan biçimsiz olmasına neden olabilmektedir. Yayımlardaki format, alıntıların yazılış şekli, kaynak gösterilen kişilerin metin içindeki yazımına, dipnotların metinde yer alış biçimine, metnin sayfadaki düzenine kadar birçok konuda farklılık olduğu için yayımlanmak istenen formatın kılavuzuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. Tez düzenleme işi teknik, yorucu ve zaman alan bir iştir çoğu zaman düzeltme ve düzenlemeleri yapılsa bile hatalar kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle işi riske atmamak adına bu alanda kendini geliştirmiş ve bilgi sahibi kişilerden yardım alınmalıdır.

Çalışmayı gerçekleştiren kişilerin, konu taraması, anket çalışmaları gibi konularda kısa zamanda hazırlıklar yapması ve bu esnada literatür taramasının ve hazırlanan tablo grafik ve şekillerin istenilen formatta sayfa düzenine oturtulması noktasında, kullanılan programlara ve programın versiyon yılına göre düzensizlikler gösterebilmektedir. Çalışmayı gerçekleştiren kişilerin, çalışma yoğunluğu içerisindeyken bu tip sorunlarla karşılaşması, strese ve zaman kaybına sebep olabilmektedir. Bunun sonucunda ise, tez ve metin düzenleme merkezlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu merkezler, hazırlanan metinde istenilen düzenlemelerin gerçekleştirilmesine ya da kurumların hazırlamış oldukları formatlar ve kılavuzlar doğrultusunda düzenleme işlemini yaparak; çalışmayı yapan insanların yükünü hafifletmeyi, stres ve zaman kaybına uğramalarına engel olmayı hedeflemektedir.