Redaksiyon

Redaksiyon; kitap, makale, dergi gibi yazıların veya akademik çalışmaların daha etkili bir dil kullanılarak anlatımın kuvvetlendirilmesi amacıyla yazım hatalarının, imla kurallarının düzeltilmesi ve yayına hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalardır.

Redaksiyon çalışmaları iki şekilde gerçekleşmektedir. İlk olarak dilin yapısı anlatım bozuklukları ve dilbilgisi yönünden incelenmesi ikinci kısım ise hazırlanan metnin kullanılacağı formata göre biçimsel düzenlenmesidir.

Yazıların ya da akademik çalışmaların daha anlaşılır ve etkili olabilmesi için, redaksiyona gerek duyulmaktadır. Yapılan çalışmalarda dilin etkili kullanılabilmesi, yazı içerisindeki bütünlüğün korunması ve anlam kayması olmaması için, kullanılan kelimelerin ve cümlelerin yapılarına dikkat edilmeli, dilbilgisi kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir. Dildeki anlam kayması ve noktalama işaretlerinin yanlış kullanılması yapılan çalışmanın anlaşılmasında sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Redaksiyon işlemi metnin açık ve anlaşılır hale gelmesini amaçlamaktadır.

Araştırmacılar ya da yazarlar çalışmalarında dile hakim olamayabilirler ya da dile ne kadar hakim olursa olsun, dili ne kadar güzel kullanırsa kullansın hata yapabilir ve kendi hatalarının farkına varamayabilirler. Bu nedenle metnin daha objektif olabilecek kişiler tarafından gözden geçirilip redakte edilmesi gereklidir. Redaksiyon işlemleri titizlikle yapılması gereken dilbilgisi ve becerilerine hakim olmayı ve uzmanlık gerektiren bir çalışmadır. Redaksiyon işlemi yapılırken konunun dışına çıkılmadan ifadeyi bozmadan anlam bütünlüğü içerisinde ve etik kurallar çerçevesinde çalışılmalıdır. Bu nedenle yapılan her çalışma alanında profesyonel bir kişi ya da ekip tarafından nesnel olarak incelenmelidir.

Bilimsel çalışmalarda araştırmayı yapmak, bilimsel verileri hazırlamak, yeni tezler ortaya koyabilmek kolay olmadığı gibi, ayrı bir güç ve enerji harcanmasını da gerektirmektedir. Bir bilim insanı mükemmel bir fikri ya da veriyi ortaya koysa bile bunu anlatabilmesi, ifade edebilmesi gerekecektir. Çalışmanın yapıldığı alandaki bilimsel dili o alanın dışındaki insanlar anlayamayacak ya da kavrayamayacaktır. Bu nedenle yapılan çalışmalar kadar çalışmanın anlatımı ve ifade ediliş biçimi de büyük önem arz etmektedir.

İyi bir redaksiyon çalışması yapıldığı zaman çalışılan metni ön plana çıkartacak bilimsel çalışmanın sempozyum ve dergilerde ele alınması durumunda okuyucu veya dinleyiciyi yormayacak anlamı kolaylaştırarak daha sonraki bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek doküman özelliği de kazandıracaktır.